website đang top 1 từ khóa ở trang A, nhưng giờ muốn nó top ở trang B thì nên dùng canical hay là internal link từ trang A về trang B ạ?

thuytranngoc

thuytranngoc

Born to Serve
Staff member
Nhanh nhất theo mình redirect 301. Nhưng cũng tuỳ nội dung của 2 trang không cùng list từ khoá và intent thì khó.
 

Members online

No members online now.

Advertisement

DigitalOcean Referral Badge .COM for just $5.98 at Namecheap
Top